Produkty

1 M6P

PL-EN 771-3/CE

Wymiary: długość x szerokość x wysokość
Masa: wartość średnia
Gęstość: +-10% od wartości deklarowanej

1 P24B 2

PL-EN 771-3/CE

Wymiary: długość x szerokość x wysokość
Masa: wartość średnia
Gęstość: +-10% od wartości deklarowanej

1 W362B

PL-EN 771-3/CE

Wymiary: długość x szerokość x wysokość
Masa: wartość średnia
Nie wymagają obmurowania

1 S24

PL-EN 771-3/CE

Wymiary: długość x szerokość x wysokość
Masa: wartość średnia

projektowanie ogrodów stargard