Produkty

stropy

W skład stropu wchodzi:

 • belka Teriva
 • pustak stropowy keramzytowy
 • pustak stropowy keramzytowy deklowany
 • zbrojenie gięte nadpodporowe
 • mata zbrojeniowa

 

Firma Roosens Betons- Polska rozpoczęła sprzedaż i produkcję systemu stropowego Teriva Roosens 4,0 kN/m2 z pustakami stropowymi keramzytowymi i betonowymi. Stropy Teriva należą do najbardziej uniwersalnych i lekkich konstrukcji stropowych.

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU TERIVA ROOSENS 4,0 kN/m2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA STROPU TERIVA ROOSENS 4,0 kN/m2

PUSTAKI STROPOWE ROOSENS

CENNIK DLA SYSTEMU STROPOWEGO TERIVA ROOSENS

INFORMACJA
Nowa dokumentacja dla stropów gęstożebrowych.


W związku z wycofaniem PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Belki, ze zbioru Polskich Norm certyfikaty wydane w oparciu o tą normę nie mogą być już podstawą do wprowadzania do sprzedaży belek typu TERIVA.
W związku z tym Polska musiała dokonać zmian projektowo wykonawczych według norm, obowiązujących w całej Europie. Zmiany te odnoszą się zarówno do zasad projektowania stropów, jak i do wprowadzania elementów stropowych do obrotu.
W celu odróżnienia stropów TERIVA, zaprojektowanych zgodnie z nowymi normami od stropów stosowanych dotychczas, w nazwie stropu dodano literę E.

Nowa dokumentacja projektowo wykonawcza stropów TERIVA-E oparta jest o Eurokody oraz normy powiązane a w tym:

 • PN-EN 15037-1 Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1: Belki
 • PN-EN 15037-2 Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2: Pustaki betonowe


Do najważniejszych zmian należą między innymi:

 • zwiększenie wartości współczynników obciążeń stałych i zmiennych, zwiększając zakres obciążeń obliczeniowych stropu
 • określenie wielkości obciążeń granicznych dla nośności belek w warunkach montażu stropu
 • określenie ilość i maksymalnego rozstawu podpór montażowych
 • grubość nadbetonu we wszystkich stropach TERIVA-E przyjęto jednakową, tzn. 40 mm (dotychczas tylko w stropie TERIVA 4,0/1 grubość nadbetonu była mniejsza i wynosiła 30 mm).
 • konieczność zbrojenia nadbetonu siatkami zgrzewanymi które jednocześnie zapewniają spełnienie warunku odporności ogniowej stropu - kryterium szczelności.

 

 

pobrane - Kopia

W skład stropu wchodzi:

 • płyty kanałowe
 • zaślepki stropowe
 • mata zbrojeniowa

 

KANAŁOWE PŁYTY STROPOWE ROOSENS 60/16 mają wysokość nominalną 16 cm oraz szerokość 60 cm. W celu dopasowania rozkładu płyt do wymiarów pomieszczeń istnieje możliwość dociecią płyt do szerokości 50, 40 , 30, 20 cm. Powierzchnia dolna płyty jest gładka - nie wymaga tynkowania.

Charakterystyka płyty 60/16:

 • Grubość płyty: 16 cm
 • Szerokość płyty: 60 cm
 • Długość płyty: 90 cm - 640 cm (stopniowane co 10 cm)
 • Ciężar transportowy płyty: 240 kg/m2
 • Ciężar płyty z wypełnieniem zamków: 270 kg/m2
 • Zużycie betonu do wypełnienia łączeń: 13 l/mb
 • Minimalne oparcie płyty na podporze - 7 cm.

KATALOG PŁYT STROPOWYCH ROOSENS <-- zapraszamy do pobrania katalogu w celu poznania rozwiązań konstrukcyjnych oparcia płyt przy otworach i kominach oraz zapoznania się z instrukcją montażu płyt kanałowych Roosens.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PŁYT KANAŁOWYCH RB 16/60

projektowanie ogrodów stargard